Reportar comentario

per suposat → per descomptat
el ordre → l'ordre
el origen reial → l'origen real (reial és sinònim de monàrquic)
son observats → són observats
té que trobar → ha de trobar
assoles → sols, solament
del nostre mig → del nostre medi